İlçe Orman İşletme Müdürlüğü

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Adı
Telefon-Faks
Adresi
Web Adresi
E-posta
İlçe Orman İşletme Müdürlüğü
0332 426 10 56
Demirasaf Mah. Demirasaf Cad.  No:70 Bozkır / KONYA
konyaobm@ogm.gov.tr

MİSYONUMUZ 

Orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmektir. 

VİZYONUMUZ 

İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmaktır. 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Sürdürülebilirlik, 

Şeffaf ve Hesap Verilebilirlik, 

Yerellik, 

Küresel Sorumluluk Doğaya, 

Doğal Peyzaja Saygı, 

Biyolojik Çeşitliliği Koruma, 

Kırsal Halkın İstekleri ile Kültür ve Geleneklerine Saygı, 

Ekosistem Tabanlı Çok Fonksiyonlu Planlama, 

Toplum Yararına Hakça Paylaşım, 

Koruma-Kullanma Dengesi, 

Stratejik Yönetim, Etkin Denetim, 

Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti, 

Takım Çalışması, 

Sektör İçi ve Sektörler Arası Eşgüdüm, 

Korumada Önleyici Tedbirlere Ağırlık Vermek, 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı, 

Halkla İlişkiler ve Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi, 

Katılımcılık, 

Güvenirlik, 

Verimlilik ve Maliyet Etkenliği, 

İnsana ve Çevreye Duyarlılık, 

Doğaya Uyumluluk 

TARİHÇEMİZ

İşletme Şefliğimiz, Karaman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak 1944 tarihinde kurulmuştur. Şu an Konya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak hizmetine devam etmektedir. 

TEŞKİLAT YAPIMIZ

İşletme Şefliğimizde, 1 Toplu Koruma ve 2 Bölüm Koruma bulunmaktadır. 

ÇALIŞMA ALANIMIZ

İşletme Şefliğimiz çalışma alanı Ahırlı, Bozkır ve Yalıhüyük ilçelerini kapsamaktadır. Bozkır Orman İşletme Şefliğine bağlı; Ahırlı, Bozkır ve Yalıhüyük İlçeleri ile Akkise, Çağlayan, Dereköy, Harmanpınar, Hisarlık, Sorgun, Sarıoğlan, Hamzalar, Üçpınar, Söğüt, Avdan ve Dereiçi Beldesi olmak üzere 3 adet ilçe, 12 adet belediye, 51 adet köy bulunmaktadır. 

ORMAN VARLIĞIMIZ

İşletme Şefliğimizin genel alanı 169.842,0 Ha olup, Ormanlık alanı ise 75.842,5 Ha'dır. Diğer bir deyimle Bölgemizdeki orman varlığı genel alanımızın % 44,65 idir. Orman alanlarımızın 8.884,5 Ha' ı verimli 66.958,0 Ha' ı ise verimsizdir. İşletme Şefliğimize bağlı ormanlarda, Karaçam, Sedir, Göknar, Ardıç, Meşe v.b. Asli ağaç türlerin yanı sıra, Alıç, Muşmula, Pırnal Meşesi, Böğürtlen, Yabani Gül, Deve Dikeni, Eğrelti, Sütleğen, Kekik, Menekşe ve Yonca gibi çok çeşitli ağaçcık, çalı ve çayır otları yer almaktadır. 


Akçapınar mevkii (Karaçam ormanı)Koçaş mevkii (Ardıç Ormanı)
PERSONEL DURUMUMUZ İşletme Şefliğimizde 1 orman mühendisi, 3 orman muhafaza memuru, 2 memur, 2 işçi çalışmaktadır. 

İşletme Şefi Arif Nuri BİLGİÇ, 
Orman Muhafaza Memurları Bahri KANDEMİR, Fevzi ALTUNTAŞ, Fikret BAŞ, 
Memurlar Yusuf UYAR, Ahmet TURGUT, 
İşçiler Hasan KIR, Kazım ŞEN. 

ALET EKİPMAN VE ARAÇ DURUMUMUZ
İşletme Şefliğimizde 1 adet hizmet aracı ve 1 adet arazöz bulunmaktadır. 

FAALİYETLERİMİZ
Faaliyetlerimizi silvikültür, üretim, koruma, zararlılar ile mücadele, inşaat ve kadastro olmak üzere 5 ana başlık halinde sayabiliriz. Yeni ormanların kurulması, bakımı gençleştirilmesi silvikültürel faaliyetlerimizdir. Bu faaliyetler esnasında belli bir miktar emval elde edilir bu emvali pazarlayarak ülke ekonomisine katkı sağlarız. Ormanlarımızı usulsüz kesim, açma, yangın vb olumsuzluklara karşı koruruz. Böcek ve benzeri biyolojik zararlılar ile mücadele ederiz. Ormanlarımızdaki faaliyetlerimizi rahatça yapabilmek için yol ve köprü, menfez gibi sanat yapıları yaparız. Ormanlarımızın sınırını tespit ederiz böylece olabilecek tecavüzleri önleriz. 

170 SORUDA ORMANCILIK
1. Orman Bölge Müdürlüğü ne iş yapar? Görevleri nelerdir?
Orman Bölge Müdürlüğünün görevleri özetle: 

1. Öncelikle mevcut ormanları korumak 
2. Ormanların geliştirilmesini sağlamak 
3. Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde işletmek
4. Ormanların kadastrosunu yapmak şeklinde sayılabilir. 2. Orman Bölge Müdürlüğü bu görevlerini nasıl gerçekleştirir?
Belirtilen görevler Merkez birimleri ile Konya, Beyşehir ve Ermenek' te bulunan Orman İşletme Müdürlükleri eliyle gerçekleştirilir. 

3. Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğü arasında ne fark vardır?
Orman Bölge Müdürlükleri ve bağlı birimleri ormanların; korunması, işletilmesi, rehabilitasyonu, kadastrosu gibi işlerle görevlidir. Çevre ve Orman İl Müdürlükleri ise çevre ile ilgili görevleri yanında ormancılığın ağaçlandırma, milli parklar ve orman köyleri konularında görev yaparlar. 

4. Konya Orman Bölge Müdürlüğünün iletişim adresleri nedir?
Posta adresi : Aksinne Mahallesi Gazhane Sokak No: 31 42200 / Meram-Konya
Web adresi: www.konyaobm.ogm.gov.tr
e-posta : konyaobm@ogm.gov.tr
Telefon : 332-3536902 (6 hat)
Faks: 0 (332) 352 32 84 

5. Diğer ülkelerde de orman teşkilatları var mıdır?
Topraklarında orman bulunan bütün ülkelerde münhasıran orman teşkilatı ya da diğer birimlerle birleşik teşkilatları vardır. 

6. Orman teşkilatına neden ihtiyaç vardır? Olmasa ne olur?
Ormanlar bir ülkenin vazgeçilmez kaynaklarıdır. Bu kaynağın en iyi şekilde korunup işletilmesi için müstakil teşkilatlara ihtiyaç vardır. 

7. İlçemizde orman işletmesi kurulmasını istiyoruz nasıl olabilir?
Bir yerde orman işletme müdürlüğü kurulabilmesi Çevre ve Orman Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkün olabilmektedir. 

8. Orman dairesinde nasıl memur olabilirim?
Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda başarılı olup Orman Genel Müdürlüğü'nü tercih etmeniz gerekir. 

9. Orman köylüsüyüm, orman dairesinde nasıl daimi işçi olabilirim?
Kamu Personeli Seçme Sınavında başarı gösterip kurumca tespit edilen şartlara haiz olanlar Türkiye İş Kurumu tarafından teşkilatımıza gönderilmekte ve bunlar arasından mülakatla seçilenler daimi işçi olabilmektedir. 

10. Orman dairesinde nasıl mevsimlik işçi olabilirim?
Teşkilatımıza mevsimlik işçi alımı Türkiye İş Kurumu tarafından ilan edilmektedir. Şartlarınız tutuyorsa İş Kurumuna müracaat etmelisiniz. 

11. Devlet Ormanı ve Özel Orman Nedir?
Mülkiyeti, devlete ait olan ormanlara devlet ormanı, özel ve tüzel kişilere ait olanlara özel orman denir. Türkiye'deki ormanların %99'u devlete aittir. 

12. Muhafaza ormanı ne demektir?
Arazi kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine maruz olan yerlerdeki ormanlarla, meskûn mahallerin havasını, şose ve demiryollarını, toz ve kum fırtınalarına karşı muhafaza eden ve nehir yataklarının dolmasının önüne geçen veya memleket müdafaası için muhafazası zaruri görülen devlet ormanları veya maki veya fundalarla örtülü yerler daimi olarak; tahrip edilmiş veya yangın görmüş devlet ormanları da istihsal ormanı haline gelinceye kadar Çevre ve Orman Bakanlığınca muhafaza ormanı olarak ayrılabilirler. 

13. Koru Ormanı ve Baltalık orman ne demektir?
Koru Ormanı, tohumdan veya ekim ve dikim suretiyle yetişmiş orman demektir. 

Baltalık Orman, meşe, kayın gibi geniş yapraklı ağaçların dip kütüklerinden veya köklerinden çıkan sürgünlerden yetişen ormanlardır. 

14. Ağaç ve Ağaccık ne demektir?
Ağaç : En az 8 metre ve daha yukarı boy yapabilen kökü, gövdesi, tepesi olan odunsu bitkilere denir. 

Ağaçcık : En fazla 8 metreye kadar boy yapabilen uzun ömürlü odunsu bitkilere denir. 

15. Başlıca yapraklı orman ağacı türleri hangileridir?
Meşe, kayın, yalancı akasya, akçaağaç, kokarağaç, ceviz, ıhlamur, huş, çınar, gürgen, kestane, dişbudak, okaliptüs, sığla, söğüt, karaağaç, gladiçya, katalpa, badem, çitlembik, kayacık, kavak başlıca yapraklı orman ağaçlarıdır. 

16. Başlıca yapraklı orman ağaççık türleri hangileridir?
Taflan, kurtbağrı, laz yemişi, mürver, leylak, şimşir, kızılcık, muşmula, alıç, hanımeli, cehri, ormangülü, sandal, kocayemiş, akçakesme, defne, üvez, mahlep, başlıca ağaççıklardır. 

17. Başlıca ibreli orman ağacı türleri hangileridir?
Çam, sedir, ardıç, göknar, ladin, andız, servi, porsuk, mazı, kriptomerya başlıca ibreli orman ağaçlarıdır. 

18. Başlıca ibreli orman ağaççık türleri hangileridir?
Ülkemizde ibreli ağaççık türü olarak sadece bodur ardıç yetişmektedir. 

19. Ormanlar neden vazgeçilmez kaynaklardır?
Ormanlar hayatın en değerli unsurları olan toprak, hava ve su ile doğrudan bağlantılıdır. Toprağın koruyucusu, çoğu kullanılabilir suların kaynağında olmaları, karbondioksiti toplayıp yerine oksijen vermeleri, odun hammaddesinin tek kaynağı olmaları ormanları vazgeçilmez yapan unsurların başlıcalarıdır. 

20. Dünyadaki en hacimli ağaç hangisidir?
Yeryüzünde yaşayan en hacimli varlık, Sequoia Ulusal Parkında (Kaliforniya, ABD) bulunan 85 metre yüksekliğindeki Kaliforniya sekoyasıdır. (Sequoiadendron giganteum) "General Sherman" adı verilen bu ağacın gövdesinin çapı (yerden 1. 52 m . yükseklikte) 24.32 metredir. Odunundan 5 milyar kibrit yapmak mümkündür. Yaprakları mavimsi yeşil olan bu ağacın kızıl kahverengi kabukları yer yer 61 cm. kalınlığındadır. 1968 de yapılan resmi açıklamada bu ağacın ağırlığı 2030 ton olarak belirtilmiştir. 

21. Dünyadaki en geniş gövdeli ağaç hangisidir?
Meksika'nın Onaxaca eyaletinde bulunan "Santa Maria del Tule" adlı Montezuma servisinin yerden 1.52 cm. yükseklikte gövde çapı 34.1 - 34.4 metredir. Etna dağı(Sicilya, İtalya) üzerinde bulunan ve "Yüz At Ağacı" adıyla anılan kestane ağacının ise gövde çapının 51 metre olduğu 1972 yılında açıklanmıştır. 

22. Dünyadaki en hızlı büyüyen ağaç hangisidir?
Botanik açıdan ağaçsı ot olarak sınıflandırılan Bambu sayılmazsa, dünyanın en hızlı büyüyen ağacı 17 Haziran 1974'te Malezya'da sabah dikildikten sonra 13 ayda 10.74 metre büyüyen bir "Albizzia falcata" dır. 30 metreyi en kısa sürede geçme rekoru 5 yıl 3 ay ile Papua Yeni Gine'de bulunan bir Okaliptüs ağacınındır. 

23. Dünyadaki en yavaş büyüyen ağaç hangisidir?
Ağaçların büyümeleri büyük çapta koşullara bağlı olsa da, porsuk ve şimşir gibi türler her zaman yavaş büyürler. Bu konuda örnek Kutup ağaç sınırı yakınlarında 98 yılda ancak 28 cm. büyüyebilen ve gövde çapı yalnızca 2.5 cm'ye ulaşan bir Sitka Ladinidir. 

24. Türkiye'nin en yaşlı ağacı hangisidir?
Türkiye'nin en büyük ve yaşlı ağacı Antalya'da bulunan 25 m. boyunda 2,62 m. çapında ve 2005 yaşındaki sedir ağacıdır. 

25. Konya Orman Bölge Müdürlüğünde yetişen en boylu ağaç türü hangisidir?
Bölge Müdürlüğümüzde karaçam ağaçları yetişme yerine göre 30 m. boy yapabilmektedir. 

26. Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nün orman alanı ne kadardır?
Konya Orman Bölge Müdürlüğünde 7.353.480 dönüm orman vardır. 

Konya Orman Bölge Müdürlüğü bu orman alanı miktarı ile Ülkemizdeki 27 Orman Bölge Müdürlüğü arasında 12. sırada yer almaktadır. 

27. Konya ili orman alanı miktarı sıralamasında ülkemizin kaçıncı ilidir?
Konya 4.929.700 dönüm ormanıyla ülkemizin en çok ormanı olan 14. ilidir. 

28. Karaman orman alanı miktarı sıralamasında ülkemizin kaçıncı ilidir?
Karaman 2.297.830 dönüm ormanıyla ülkemizin en çok ormanı olan 28. ilidir. 

29. Aksaray orman alanı miktarı sıralamasında ülkemizin kaçıncı ilidir?
Aksaray 125. 950 dönüm ormanıyla ülkemizin 78. ilidir. 

30. Ormanlar usulsüzlüklere karşı nasıl korunmaktadır?
Ormanların korunmasında yasal görev ve sorumluluk öncelikle orman teşkilatına aittir. Teşkilat bu görevini orman işletme şeflikleri ve muhafaza memurları eliyle icra etmektedir. 

ü 31. Orman Suçları Nelerdir?
Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkarmak;Dikili yaş ve kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek, veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak;Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı, tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek;Ormanlardaki göl, gölet, baraj, derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak suretiyle avlanmak ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak, 

32. Orman suçları ve orman yangınları nasıl ihbar edilir?
Ormanların her noktasında memur bulundurulması mümkün değildir. Ancak vatandaşların ücretsiz olan 177nolu telefonlara yaptığı ihbarlar derhal değerlendirilmekte ve usulsüz müdahale edenlere ve orman yangınlarının gereği yapılmaktadır. 

33. Köy muhtar ve azaları orman suçları için zabıt tutabilir mi?
Köy Kanunu ile bakanlık genelgesi, köy muhtarlarına bu konuda görev ve yetki vermiştir. 

34. Orman sayılan yerden orman ağacı olmayan bir ağaç kesersek örneğin elma ağacı kesersek bu da orman suçu olur mu?
Evet olur. Çünkü kanun orman sayılan araziden ağaç kesmeyi suç saymıştır. Kesilen ağacın orman ağacı olup olmaması önemli değildir. 

35. Orman suçları için af çıkarılabilir mi?
T.C. Anayasasının 169. Maddesi gereği, münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. 

36. Orman suçlarına müebbet hapis cezası bile verildiği doğrumudur?
Evet, şartları oluşmuşsa orman yakma suçuna müebbet hapis cezası verilmektedir. 

37. Ormanla ilgili olarak hangi cezalar verilmektedir?
Ormanla ilgili olarak kabahatlere idari para cezası, suçlara ise adli para ve hapis cezası verilmektedir. 

38. İdari para cezası verilen kabahatler hangileridir?
Ormanda hayvan otlatılması, ormanlara çöp dökülmesi, ormandan toprak alınması ormanda avlanmak, süresi biten nakliye tezkeresi ile taşıma yapmak, istihsalde ağacın yerden yüksek kesilmesi, ağaçlardaki damga ve işaretlerin değiştirilmesi v.b. başlıca para cezasına tabi kabahatlerdir. 

39. İdari para cezaları nereye yatırılmaktadır?
Tebliğden itibaren 15 gün içinde orman idaresine, 15 günden sonra ise vergi dairesine yatırmalısınız. 

40. Para cezalarına karşı neler yapılabilir?
Cezayı hemen öderseniz %25 indirimli ödersiniz. Para cezalarına karşı 15 gün içinde sulh ceza mahkemelerine itiraz edebilirsiniz. 

41. Para cezalarına taksit yaptırma imkânı var mıdır?
Orman para cezalarını 5 taksit yaptırma imkânı bulunmaktadır.

43-Orman suçundan el konulan araç ve aletler ne olur?Mahkemelerce müsaderesine karar verilenler açık artırmalı olarak satılır.
44 Orman emvali naklederken yakalatmış olduğum nakil vasıtamı nasıl geri alabilirim?Kovuşturma aşamasında C. Savcılığının, Mahkeme aşamasında hâkimin izni ile yeddi emin olarak geri alabilirsiniz. 
45-Köy muhtarıyım. Tarafıma yeddi emin olarak teslim edilen odunları okulda yaksak ne olur?Yeddi eminliği suiistimalden derhal hakkınızda C. savcılığı tarafından soruşturma başlatılır.
46-Köydeki evimi yıkıp ağaçlarını götürmek veya satmak istiyorum bunun için ne yapmalıyım?Evinizi yıkmadan önce orman işletme müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat etmeniz ve istenilen belgeleri ibraz etmeniz gerekir. İstenilen başlıca belgeler:
a) yıkılmak istenilen eve ait mülkiyet belgesi,
b) köyle ilişiğinizi kestiğinize dair belge,
c) gerekiyorsa veraset ilamı v.b. belgelerdir.
47-Devlet ormanlarında nasıl hayvan otlatabiliriz?,Yangın görmüş, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sahalar haricindeki devlet ormanlarında; keçi, at ve deve dışındaki hayvan türleri için orman idaresi tarafından orman köylerine otlatma izni verilebilir. Orman köyü dışındakilere ise ancak fevkalade haller de otlatma izni verilebilir. Bunun için en yakın orman dairesine bir dilekçe ile müracaat etmelisiniz.          
48-Ormana izinsiz hayvan sokanlar hakkında ne işlem yapılır?Ormanlara izinsiz hayvan sokanlarla, ormana başıboş hayvan girmesine sebep olanlara beher kıl keçi için altı Türk Lirası, büyükbaş hayvanların beheri için üç Türk Lirası, küçükbaş hayvanların beheri için bir Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu suretle verilecek idarî para cezası yirmi Türk Lirasından az olamaz. Ormanlara izinsiz hayvan sokma fiilini, fiilin işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen bu köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi hâlinde, yukarıdaki cezalar iki kat artırılır.
Yanmış orman sahaları ile alelumum gençleştirme sahalarına, gençleştirmeye tefriki tarihinden itibaren on beş sene içinde hayvan sokulması veya başıboş bırakılmak yüzünden girmesi hâlinde yukarıda yazılı cezalar iki kat tatbik olunur. Otlatmadan kaynaklanan fidan zararı hesaplanarak ayrıca istenir.
49-Köyümüzün yangın mükellefiyim. Buna rağmen orman yangınına gitmezsem ya da gittiğim halde çalışmazsam ne olur?Mülki amir tarafından para cezası ile cezalandırılırsınız.
50-Orman yangınına gidip te yaralanırsam devlet bana yardım eder mi?Evet, söndürme çalışmalarına katılıp ta yaralanan ya da hastalananların tedavisinin tamamı devlet tarafından karşılanır.       
51-Orman yangınında sakatlanan ya da ölenlere tazminat ödenir mi?Evet, orman yangınında hiç kimsenin sakatlanması, hele hele ölmesi arzu edilmese de böyle durumda devlet tarafından kişiye ya da mirasçılarına tazminat ödenir.        
52-Köyümüzde ev yangını çıktığında orman dairesi yardımcı olur mu?Zamana ve şartlara göre orman dairesinin arazözleri köy ve tarla yangınlarına müdahale edebilmektedir. 
53-Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmalarında Kullanılan Malzemeler ile ihtiyaç duyulan yiyecek ve içecek maddelerini Kim Temin eder?Kanun gereği, mükellefler yangına giderken alet ve edavatlarını beraberlerinde götürmelidirler.Ancak malzemesi olmayan gönüllülere gerekli malzemeler Orman İdaresince karşılanır.
Her türlü yiyecek ve içecek Orman İdaresine aittir. 
54 Ormanda piknik yapmak için ateş yakarsak ne olur?Ormanda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde ise yakılan ateşi söndürmeden bırakanlara mahkemelerce bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur.
55-Devlet ormanlarında avlanmak yasak mıdır?Merkez Av Komisyonunca yasaklanan ormanlar hariç olmak üzere serbesttir.
56-Domuzlar mahsulüme zarar veriyor izinsiz vurabilir miyim?Bağ, bahçe, arı kovanı, ormanda istihsal barakanızı, çadırınızı yabani hayvanlardan korumak için öncelikle İl Çevre ve Orman müdürlüğünden av tüfeği taşıma belgesi almalısınız. Bu belgeyi almak için avlanma belgesi almanıza gerek yoktur. Ancak bu size yinede domuz avlama izni vermez. Öncelikle domuzu korkutmalı ve kaçmasını sağlamalısınız. Ancak mecbur kalıpta domuzu vurmak zorunda kalırsanız bu durumu yetkililere bildirip tutanak tutturmalısınız.
57-Bir yerin orman olup olmadığını veya orman kadastrosunun geçip geçmediğini öğrenmek için ne yapmam lazım?Öğrenilecek yere ait koordinat veya krokiyle o yere en yakın orman teşkilatına başvurmanız gerekir. 
58-Orman Kadastrosu nasıl başlar ne zaman kesinleşir?6831 Sayılı Kanuna göre bir yerin orman kadastrosu gerekli duyuru ilanları yapılarak başlar, yapılan orman kadastrosu askı tarihinden itibaren 6 ay içinde, diğer kanunlara göre yapılan kadastro askı tarihinden itibaren 30 gün içinde kesinleşir.
59-Orman kadastrosuna karşı nereye itiraz edilir?Orman kadastrosuna karşı kadastro mahkemelerine itiraz edilir. 
60-Kadastroya karşı dava açma hakkı kaç gündür?Tapulu yerlerde 10 yıl diğer yerlerde askı süresi içerisinde dava açılmalıdır.
61-Askı süresini (Dava süresini) geçirirsem ne olur?Süresi içinde dava açılmadığı takdirde kadastro kesinleşeceğinden kişilerin bir daha hak iddia etme imkânları bulunmamaktadır. 
62-Köyümüzde, kasabamızda orman kadastrosu yapıldı ve kesinleşti. Bu kadastro yenilenebilir mi?Orman kadastrosu ve 2/B çalışması yapılan bir yerde tekrar kadastro ya da 2/B yapmak mümkün değildir. Ancak 766 sayılı kanuna göre sadece tapulama yapılan yerlerde belirtilen çalışmalar yapılabilir.    
63-Üzerinde hiçbir orman bitkisi bulunmayan boş arazilerden orman sayılan yerler var mıdır?Hali hazır durumu itibariyle üzerinde hiç ağaç veya ağaççık olmadığı halde hukuken orman olan birçok yer vardır. Buralarda üzeri ağaçlarla kaplı orman arazileri gibi işlem görürler.
64-Kırk yıldan bu tarafa ekip, sürdüğümüz yerlere; oturduğumuz eve orman kadastrosu “burası orman” dedi. Bu nasıl olur?Bir yerin orman olup olmadığına; 1951 yıllından itibaren çekilmeye başlanılmış hava fotoğraflarına ve bunlara istinaden yapılmış 1:25.000 ölçekli memleket haritalarına göre bakılarak karar verilir.
Ekip sürdüğünüz yer ya da ev elde mevcut en eski yıllarda ki fotoğraflarda orman olarak göründüğünden orman kadastro komisyonu 40 yıldır ekip sürdüğünüz yerlere veya oturduğunuz eve orman demek zorunda kalmıştır.
65-Elimde tapu var ancak orman dairesi buna karşı dava açıyor. Bu nasıl olabilir?Tapunun haklı bir iktisaba dayalı olması gerekir. Evveliyatı orman olan bir yer şu an tapulu bile olsa devlet ormanıdır. 
66-2/B yi çok duyuyoruz, 2/B dedikleri nedir?Evveliyatında orman olan yerler, 31/12/1981 tarihi itibariyle orman vasfını kaybetmişse orman kadastro komisyonları tarafından Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B fıkrası gereğince orman sınırları dışına çıkarılırlar. Bu işleme 2/B uygulaması, bu işleme tabi yerlere de 2/B arazisi denilmektedir.
67-2/B Çalışmaları Her Zaman Yapılabilir mi?Hayır yapılmaz. Bir köyde veya beldede 2/B çalışması yapabilmek için Orman Kadastrosunun yapılmış ve daha önce o yerde 2/B çalışması yapılmamış olması gerekir. 
68-Kullanmakta olduğum arazinin 2/B yapılmasını istiyorum ne yapmam lazım?2/B çalışmaları bireysel olarak ya da parsel bazında yapılamamaktadır. Tüm köyler yada mahalleler yıllık programlar dâhilinde 2/B çalışmasına konu edilmektedir. 
69-2/B çalışmalarının askı süresi ne kadardır?Bitirilip askıya çıkarılan 2/B çalışmaları 6 ay süreyle askıda kalır.
70-Köyümüzde 2/B yapıldı. Satışı ne zaman yapılacak?2/B arazilerinin satılabilmesi için Anayasa değişikliği ve buna göre de yasa çıkması gerekmektedir. Yasa yürürlüğe girdikten sonra satılabilecektir.
71-2/B yapılmış bir hazine arazisi zilyetlikle kazanılabilir mi?2/B konusu olmuş yerlerde zilyetlik hukuku işlememektedir.
72-Köyümüz Muhafaza ormanı veya Milli Park sınırları içerisinde burada 2/B çalışması yapılır mı?Muhafaza ormanı ya da milli park olan yerlerde 2/B çalışması yapılamamaktadır.
73-Kadastrosu yapılmış ormanla kadastrosu yapılmamış orman arasında vatandaşlar açısından ne fark vardır?Kadastro yapılmamış yerlerde arazinin hukuken devri zor ve sıkıntılıdır. Ayrıca kadastro yapılmamış yerlerde arazi anlaşmazlığı ve mahkemeleri bir türlü bitmemektedir. Bu yüzden de arazilerin değer artışı daha azdır yatırımcılar tarafından da tercih edilmezler. Ayrıca kadastrosu yapılmış ormanda işlenen orman suçlarında ceza 2 kat artırılmaktadır.
74-Kadastro ile köy sınırı değişir mi?Kadastroyu hangi kurum yaparsa yapsın; hangi köy sınırlarında yapılırsa yapılsın arazi kadastrosu veya orman kadastrosu sonucu ormanlara hangi isim verilirse verilsin köy mülki sınırları değişmez.
75 Devlet ormanı sayılan alanlarda herhangi bir faaliyete veya tesis yapımına izin verilir mi?Evet, kamu yararı ve zaruret olması halinde izin verilebilir. 
76-Orman alanlarında ne tür faaliyetlerin yapımına izin verilir?Özel ağaçlandırma, madencilik, orman alanı dışında yapılması mümkün olmayan hallerde savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesislerine, sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıklara, devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerine ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binalara izin verilebilir.
77 İzin ve irtifak hakkı tesislerinin kapladığı sahalardaki istihsal işlerine ne zaman başlanabilir?İzin raporunun yetkili makamca onayını müteakip rüsumun veya teminatının idareye yatırıldığı belgelenmedikçe kesime başlanmaz.
78 Ormandaki su kaynağından kasabamıza, köyümüze su isale hattı tesis etmek istiyoruz yapabilir miyiz?Evet, kanunlar böyle bir işleme imkân vermektedir. Bunun için gerekli belgelerle beraber (Su tahsis belgesi, 1:25.000 ölçekli haritaya işaretlenmiş güzergâh, keşif özeti, metraj, koordinat çizelgesi ve poligon kanavası) Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat etmelisiniz. 
79 Yukarıdaki izinler ücretlimidir?Özel ağaçlandırma izinleri ile devlet kurumlarına verilen izinler ücretsiz diğerleri ücretlidir.
80-Verilen izinlerin süresi ne kadardır?
İzin süresi en çok 49 yıldır.
81-İzin süresi sonunda izinli yerlerdeki tesisler ne olur?Özel ağaçlandırma ve devletçe yapılanlar haricinde diğer tüm tesisler bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğü'nün olur.
82-Arazimin 4 tarafı ormanla çevrili, ormandan geçiş izni alabilir miyim? Orman arazisine arı kovanı konabilirmi?Yapılacak inceleme sonucuna göre geçiş izin verilebilir.
Kovan başına idarece belirlenen bedel (2009 yılı için 0,5 TL/kovan'dır.) karşılığı orman arazisine arı kovanı koyup arılarınızı yayabilirsiniz.
83-Köyümüzün yaylası için ormandan yol izni alınabilir mi?Yapılacak inceleme sonucuna göre yaylanın bulunduğu yerin orman sayılmayan yer olması halinde yol için izin verilebilir.
84-Devlet ormanlarında maden arayabilir miyim? Nasıl?Evet. Maden ruhsatınızla beraber Orman Bölge Müdürlüğü'ne müracaat etmelisiniz.
85-Devlet ormanlarında define aranabilir mi?Evet aranabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerinden alacağınız arama izni ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne müracaat etmelisiniz.
86-Orman alanları belediye imar çalışmalarına konu yapılabilir mi?Kanunlar gereği ormanlarda imar planlaması yapılamaz. 
87-Üzerinde hiçbir ağaç olmayan orman arazisini satın almak ya da kiralamak istiyorum, bunun için ne yapmalıyım?Devlet ormanlarının satılması ve kiralanması yasal olarak mümkün değildir.
 88-Orman Arazilerindeki Yer Altı veya Yer Üstü Sularını Nasıl Arayabilir veya Kullanabilirim?Orman arazilerindeki yer altı sularını aramak için DSİ Bölge Müdürlüklerinden “Yer Altı Suyu Arama Belgesi”  Yer altı suyu bulunduğu taktirde “Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi ” alınarak Orman Bölge Müdürlüklerine izin için Başvurmalısınız.Yerüstü veya  kaynak sularının  kullanılabilmesi için ise İl Özel İdare Müdürlüklerinden “Su Tahsis Belgesi” alarak yine Orman Bölge Müdürlüklerine izin için Başvurmalısınız.
89-Orman dairesine ait dozer, greyder gibi makineleri parasıyla kiralamak istiyoruz ne yapmak gerekir?Orman Genel Müdürlüğüne ait araçların kiralanma imkânı bulunmamaktadır. 
90-Orman haritalarının bir sureti istenilmesi halinde verilir mi?Ücretli olarak orman haritalarının temini mümkündür. 
91-Talep halinde orman haritalarını zemine aplike ettirilebilirmi?Ücreti mukabilinde orman haritaları idaremiz personeli tarafından zemine aplike edilmektedir. 
92-Köyümüze, kasabamıza Kent Ormanı yapılabilir mi?Kent Ormanları illerde ve büyük ilçelerde tesis edilmektedir.  
93 Orman idaresi kullanılmayan bina veya lojmanlarını satabilir mi?Evet, Orman Genel Müdürlüğü, tapusu kendisine ait olun (arsası orman sayılan yer olmayan) kullanımına ihtiyaç duymadığı bina ve arsalarını ihale suretiyle satabilir.
94-Hangi orman arazilerinde özel ağaçlandırma yapabilirim?Orman kadastrosu yapılmayan ormanlık alanlarda; amenajman plânlarındaki bozuk orman alanı, ağaçsız orman toprağı (OT) veya erozyonlu alan (E) olarak gösterilen ve aktüel duruma göre de verimli orman niteliğinde olmayan yerler,Orman kadastrosu yapılan ormanlık alanlarda; kesinleşen orman sınırlan içinde kalan, amenajman plânlarına ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler, özel ağaçlandırmaya konu edilebilir.
95-Muhafaza Ormanı ve Milli Park ilan edilen  Arazilerinde Özel Ağaçlandırma Yapılabilirmi?İlgili kurumlardan izin almak şartıyla yapılabilir.
96-Orman sayılan yerlerde özel ağaçlandırma yapmak için nereye müracaat edilir?Müracaatlar Orman Bölge Müdürlüklerine yapılır. Talep sahasının, yerini ve mevkiini gösteren harita veya kroki dilekçeye eklenir. Tebligat adresi belirtilmeyen dilekçeler ise işleme konulmaz.Köy tüzel kişiliği adına yapılan müracaatta köy kararı aranır. 
97-Orman sayılmayan ancak Hazineye ait yerlerde özel ağaçlandırma müracaatı nasıl ve nereye yapılır?Talep sahipleri, Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerden talep edecekleri saha için; en son duruma göre düzenlenecek tapu senedinin ve çaplı tasarruf vesikasının bir örneğini, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden talep edecekleri saha için; sahaya ait kroki veya haritayı dilekçelerine ekleyerek illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara müracaat etmelidirler. 
98-Orman sayılan yerlerde özel ağaçlandırma müracaatlarında başvuru önceliği varmıdır?Evet, başvurularda öncelik vardır. Bu müracaatlarda başvurular başvuru gün ve saati ile kayıt altına alınır ve ağaçlandırılacak alan belde veya köy sınırları içerisinde değilse ilk başvurunun önceliği vardır.
99-Belde sınırları içerisindeki orman sayılan yerlerde yapılacak özel ağaçlandırmalarda başvuru önceliği ne şekildedir?Herhangi bir belde sınırı içerisinde orman sayılan bir alanda yapılacak özel ağaçlandırmada öncelik; 1. Belde belediye başkanlığı, 2. Müracaat eden gerçek veya tüzel kişi şeklindedir.
100-Köy sınırları içerisindeki orman sayılan yerlerde yapılacak özel ağaçlandırmalarda başvuru önceliği ne şekildedir?Herhangi bir köy sınırı içerisinde olupta orman sayılan bir alanda yapılacak özel ağaçlandırmada öncelik sırası; - Köy tüzel kişiliği, - O yer köy nüfusuna kayıtlı ve o köyde ikamet eden ilk kişi, - Bunlar dışındaki müracaatçıların ilki şeklindedir. 
101-Orman sayılan yerlerde özel ağaçlandırma alanı asgari ne kadar olmalıdır?Orman sayılan alanlarda gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak özel ağaçlandırma alanı en az 0,5 hektar (5 dekar) olmalıdır.
102-Orman sayılan yerlerde özel ağaçlandırma alanı azami ne kadar olabilir?Orman sayılan alanlarda gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak özel ağaçlandırma alanı en fazla 300 hektar ( 3000 dekar ) olabilir.
103-Dört tarafı ormanla çevrili orman boşluğunda özel ağaçlandırma yapılabilir mi?Söz konusu boşluk 5 hektardan (50 dekar) büyükse yapılabilir. 50 dekar dan küçük orman boşluklarında özel ağaçlandırma yapılamaz. 
104-Deniz veya doğal göllerin kıyı kenar çizgisi içerisindeki orman arazilerinde özel ağaçlandırma yapılabilir mi?Deniz ve tabii göl kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan yerlerde özel ağaçlandırmaya izin verilmemektedir.
105-Kıyı kenar çizgisi dışında özel ağaçlandırma alanı kıyıya ne kadar yakın yapılabilir?Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerlerde ve tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerlerde özel ağaçlandırma izni verilmemektedir. Dolayısı ile deniz kenarındaki bir özel ağaçlandırma alanının kıyıya en yakın mesafesi 2000 metre olabilecektir. Göl kenarındaki bir özel ağaçlandırma alanının kıyıya en yakın mesafesi ise 500 metre olabilecektir. 
106-Özel ağaçlandırma yapılacak sahayı kim bulur?Özel ağaçlandırma yapılacak sahayı kişiler kendisi bulur, istenirse idaremiz yardımcı olur. 
107-Özel ağaçlandırma projesini kim yapar veya yaptırır?Miktarı ne olursa olsun özel ağaçlandırma projesini talep sahibi serbest çalışan orman mühendislerine yaptırmak durumundadırlar. 
108-Muhtarlıklara özel ağaçlandırma projesi yapımında destek var mıdır?Hayır yoktur. Köy tüzel kişilikleri de projelerini serbest çalışan orman mühendislerine yaptırmak durumundadırlar. Ancak köy ve belde tüzel kişiliklerinde orman mühendisleri odasının onayı aranmaz.
109-Özel ağaçlandırmaya devlet kredi ve hibe veriyor mu?Evet, özel ağaçlandırma çalışmalarına hibe veya kredi verilebilmektedir. Köy Tüzel Kişiliklerine hibe,diğer gerçek ve tüzel kişilere düşük faizli kredi verilir.Gerçek ve tüzel kişilerin hibe/kredi talep etmeden yapacakları özel ağaçlandırma çalışmaları için onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaççığı fidanı il çevre ve orman müdürlüğünce ücretsiz olarak verilebilir.
110-Özel ağaçlandırma için verilen krediler ve  hibe geri ödemeli midir?Evet krediler geri ödemelidir. Köy tüzel kişilikleri için verilen hibe ise saha tahsisi veya projelerin iptali halinde yasal faizi ile birlikte geri alınır. 
111-Özel ağaçlandırma sonunda yetişen ağaçlar kimin olur?Özel ağaçlandırma sahasında yetişen tüm ürünler ağaçlandıran kişinindir.
112-Özel ağaçlandırma sahalarına hangi ağaç türlerini dikebilirim?Asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türlerinin saf veya karışık olarak ağaçlandırılmasına izin verilebilir. Bu türlerin altında ikincil ürün olarak tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.
 Asli orman ürünü veren türler çam, sedir, göknar, kayın, gürgen, meşe akasya, kavak vb, odun dışı orman ürünü veren türler ise ceviz, badem, harnup, sakız ağacı vb sayılabilir.
Ceviz, badem ve kavak  türleri için yapılan müracaatlarda bu türler için sulama gerektiğinden su kaynağı göstermek zorunluluğu vardır. .Detaylı bilgi İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınabilir.
 113-Devlet ormanları üzerinde yapılan özel ağaçlandırma sahalarına bina gibi tesisler yapılabilir mi?Koruma amaçlı sabit olmayan tesisler ile su deposu, sulama ve yangın havuzu, su isale hattı, su kuyusu elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu yapımına izin verilebilir.
114-Özel ağaçlandırma sahası miras bırakılır mı?Evet, yaptığınız özel ağaçlandırma çalışmalarını sizden sonra mirasçılarınız ve mirasçılarınızın mirasçıları dahi devam ettirebilir ve tüm haklarından yararlanabilirler.
115-Özel arazimde ağaçlandırma yaparsam vergi avantajım var mıdır?En az 5000 m2 olmak şartıyla özel arazinizde ağaçlandırma yaparsanız, ağaçlandırdığınız sahalara ait arazi ve bina vergilerinden 50 yıl muaf tutulursunuz.
116-Özel ağaçlandırma ile ilgili daha detaylı bilgiyi nereden alabilirim?www.agm.gov.tr internet adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
117-Özel ormanda yapılaşma yapılabilir mi?Özel ormanlarda, orman idaresinden izin almak kaydıyla yatay alanın %6'sını geçmemek üzere imar planlamasına uygun inşaat yapılabilir. 
118-Tapulu kesim nedir?Kişilerin kendi arazileri üzerinde bulunan orman ağaçlarını kesebilmeleri 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 116. maddesi gereğince izne tabidir. Buna ilişkin işlemlerin tamamı kısaca tapulu kesim olarak adlandırılmaktadır. 
119-Tapulu arazimdeki ceviz ağacını kesmek için izin almam gerekir mi?İlgili yönetmelik gereği ceviz ağacını izinsiz kesemez ve nakledemezsiniz.
120-Arazim milli park sınırları içinde burada tapulu kesim yapılır mı?Öncelikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü birimlerinden alacağınız izin belgesini orman işletme şefliğine ibraz etmeniz halinde talebiniz değerlendirilecektir. 
121-Arazim muhafaza ormanı içerisinde tapulu kesim yapabilir miyim?Evet yapabilirsiniz. Bu konudaki yasak kaldırılmıştır.
122-Arazim SİT alanı içerisinde burada tapulu kesim yapabilir miyim?Öncelikle mahalli SİT kurulundan izin almanız şartıyla talebiniz orman idaresi tarafından değerlendirilir.
123-Kendi arazim üzerindeki meyve ağaçlarını kesmek istiyorum, izin almam gerekir mi?Ceviz ve kestane ağaçları meyve ağacı olmaları yanı sıra çok değerli kerestelik özellikleri olması ve nesillerinin tehlike altında bulunması nedeniyle kesimleri izne tabidir. Bunların dışındaki meyveli ağaçların kesimi orman idaresini ilgilendirmez. 
124-Köyümüz mezarlığında temizlik yapmak ve mezarlıkta bulunan meşeleri ve diğer ağaçları kesmek istiyoruz ne yapmamız gerekir?Öncelikle bağlı olduğunuz Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulundan (SİT kurulu) izin almanız gerekir. Alınan izinle orman idaresine başvurmalısınız.
125-Orman zararlısı ne demektir?Ormanlarımıza zarar vererek, hastalıklara ve kurumalara sebep olan böcekler, mantarlar, bitkiler, fareler, av hayvanları ve tabiat olayları orman zararlıları olarak adlandırılır
126-Orman zararlılarının ağaçlardaki belirtileri nelerdir?Yaprakların renk değiştirmesi, ğaçların tepelerinin kuruması, yan ince dalların kuruması ağacın kabuğu üzerindeki reçine sızıntısı, öğüntü giriş deliklerinin bulunmasıdır.
127-Yaprak yiyen böceklerin ağaçlardaki belirtileri nelerdir?Yaprakların yenmiş ve kurumuş olması, yaprak dal ve gövdeler üzerinde yumurta yığınları, koçanları ve keselerin bulunması, ormanda, faydalı böcek ve kuş faaliyetlerinde normalin üzerinde bir hareketliliğin görülmesidir.
128-Zararlı böceklerin ormanlara verdiği zararlar nelerdir?Ağaçlarda büyüme, artım kaybı meydana gelir, ağaçlandırma ve gençleştirme masrafı artar, istihsal masrafı artar emval fiyatları düşer, mücadele masrafları artar, çevre etkilenir. 
129-Zararlı böcekler orman ağaçlarının nerelerinde zarar yapar?Yapraklarına, tomurcuk, sürgün ve dallarına, ozalak ve tohumlarına, kabuk ve kambiyumuna, oduna ve köklerine zarar verir.
130-Yaprak veya ibreleri böcekler tarafından yenen ağaçlar kurur mu?Kurumaz fakat artım (büyüme) kaybı olur ve ağaçlar zayıf düşerek hastalıklara açık hale gelir. 
131-Ormanlarda kimyasal ilaçlama yapılıyor mu? Yapılıyorsa nasıl yapılıyor?Gerektiğinde ormanlarda da ilaçlama yapılmaktadır. Bu işlem, sıcak sisleme makineleri ile pülverizatörle, toz atma makineleri ile yapılmakta olup en çok kullandığımız yöntem sıcak sisleme yöntemidir. Ancak ormana ve çevreye zararlı kimyasal maddeler kullanılmamaktadır.
132-Ormanları zararlı böceklerden korumak için vatandaşlar nasıl katkıda bulunabilir?Ormanlarda rastladıkları toplu kuruma, kızarma ve zamansız sararma gibi renk değişikliklerini ücretsiz olan 177 numaralı telefona bildirmek ve zararlı böcekleri yiyen kuşları korumak suretiyle katkıda bulunulabilir.
133-Konya Orman Bölge Müdürlüğünde ormanlara en çok hangi böcek zarar vermektedir?Çam kese böceği ve çam sürgün bükücü böceği zarar vermektedir.
134-Rehabilitasyon, Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü Çalışmaları Orman Arazileri Dışında Yapılabilirmi?Evet yapılabilir.Bu tür çalışmalar Orman Arazileri dışında Orman rejimine alınabilecek Hazine arazilerinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici alanlarda yapılabilmektedir.Ancak bu tür arazilerin ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsisi gerekmektedir. 
135-Köyümüzün kullanılmayan merasını ağaçlandırmak mümkün mü?Merada vasıf değişikliği yaptırıldığı takdirde mümkündür. 
136-Köyümüz mezarlığı SİT alanı. Mezarlığı ağaçlandırmak istiyoruz ne yapmalıyız?Öncelikle bağlı olduğunuz Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan (SİT kurulu) izin almanız gerekir. Alınan izinle orman dairesine başvurmalısınız. 
137-Köyümüz mezarlığını ağaçlandırmak istiyoruz ücretsiz fidan alabilirmiyiz?Orman işletme müdürlükleri, köy mezarlıkları için, açılan fidan çukuru kadar fidanı ücretsiz karşılamaktadırlar.
138-Orman Ağacı Fidanı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?Orman Ağacı fidanı alırken, Fidanın Orjinine(Tohumunun Geldiği Yere), Dikilecek yerin şartlarına uygun olup olmadığına, Hastalıklı olup olmadığına, Canlı olduğuna(Kurumuş olabilir) ve çıplak köklü ise köklerinin yeterli olup olmadığına dikkat edilmelidir.
139-Orman ağacı fidanlarını nereden temin edebilirim?İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Orman İşletme Müdürlüklerinden temin edebilirsiniz. Ayrıca bu fidanları Özel kişilere ait Fidanlıklardan da temin edebilirsiniz.
140-Orman ağacı fidanı dikeceğim. 25 cm çukur açıp diksem yeter mi?Sulamak şartı ile yetebilir. Ancak dikilecek yeri 60-100 cm derinliğinde işlerseniz fidanınız daha iyi gelişecek ve sulama ihtiyacı olmayacak yada mevkisine göre çok az olacaktır.
141 Topraklı (tüplü) fidan dikerken naylon torbayı çıkarmalı mıyız?Evet, topraklı fidan dikerken fidanın gelişebilmesi için torbayı çıkarmalısınız. Bunun için torba yeterince nemli değilse önce fidanı sulayınız, aksi takdirde torbayı açtığınızda fidan toprağı dağılabilir. 
142 Köyümüzde nerdeyse devrilmek üzere olan 200-300 yaşlarında içi kovuk meşe ve çınar ağaçları var bu ağaçların kurtarılması imkânı varmıdır?Evet, bir ağaç ne kadar tahrip olursa olsun restore edilerek kurtarılabilir. 
143-Orman ağaçları budanır mı? Budanırsa nasıl yapılır?Kaliteli tomruk, direk elde etmek için orman ağaçları da budanır. Budama ağaç dallarının, ağaç boyunun yerden 1/3 yüksekliğine kadar olanlarının gövdeden silme kesilmesi suretiyle yapılır. Budanacak dalın alttan ¼ ü kesildikten sonra üstten tamamı kesilirse dalın gövde ile birleştiği yerden yırtılarak gövdenin yaralanması önlenir. Orman ağaçlarını 30 yaşına kadar budayabiliriz.
144-Karayolu kenarlarında ormandan gencecik ağaçların kesildiğini görüyoruz, bu nasıl olabilir?Gördüğünüz olay çok sık ormanlarda seyreltme çalışmalarıdır. Bunu mısır tarlasındaki bazı mısırların sökülerek kalanların ferahlandırılmak suretiyle daha iyi gelişmelerini sağlamaya benzetebiliriz. Yapılmadığı takdirde ormanın geleceği tehlikeye düşecektir. Yani bir nevi tekleme işlemidir. 
145-Orman köyü ne demektir?Mülki sınırları içerisinde devlet ormanı bulunan köy, orman köyüdür.
146-Orman içi köyü nedir?Şayet bir köyün etrafı yani 4 tarafı ormanlarla çevrili ise o köy orman içi köyüdür. 
147-Ormanda üretim işleri nasıl ve kime yaptırılır?Öncelikle vahidi fiyatla orman köylüleri kalkındırma kooperatifleri ve köylülere yaptırılır. Bunlar işe talip olmazlarsa pazarlık veya ihale usulü ile diğer kişi ve kuruluşlara yaptırılır.
148-Her yıl işletme şefi gelip köyümüzde kesim yaptırıyor ancak biz köyümüzde kesim yapılmasını istemiyoruz, Bir yerde kesim yapılıp yapılmayacağına kim karar veriyor?Tüm Türkiye genelinde nerenin hangi yıl kesileceği Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Amenajman Heyetleri tarafından önceden planlanır. Planda belirlenen yer yılı geldiği zaman mutlaka kesilmelidir. İşletme Şefi bu planları uygulamakla görevlidir. 
149-Köyümüzde her yıl meşe kesimi yapmaktayız. Kesim sonunda idareye yatırdığımız ster fiyatı çok fazla, biraz indirim yapılamaz mı?Baltalık ormanlarında ster fiyatları Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenip tüm Türkiye'de aynı fiyatlar uygulanmakta olup, pazarlık veya indirim söz konusu değildir.
150-Köyde kooperatif üyesi olmayanlara da üretim işi verilmesi şartmıdır?Orman idaresi kooperatif üyesi olmayanlara da üretim işini teklif etmek zorundadır. 
151-Sınırları içerisinde orman yangını çıkan köylere istihsal işi öncelikle verilir mi?Orman yangınını o köy halkının çıkarmadığı tespit edilmedikçe yangın çıkan yer köylüsüne istihsal işi verilmez. 
152-Vahidi fiyat ne demektir?Orman idaresi tarafından yaptırılan kesim, dikim, bakım, çapa gibi işlerde birim işe verilen fiyattır.
153-Taahhütle yaptırılacak istihsal işinde birim fiyat en fazla ne kadar olabilir?İstihsal işinin taahhütle yapılması halinde yönetmeliğin 10. maddesi gereği üretim birim fiyatı daha önce ilan edilen birim fiyatı geçemez. 
154-Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraların bozulması, yerlerinin değiştirilmesi halinde ne olur?Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaralarını bozanlar ve yerlerini değiştirenler hakkında Orman kanununun 109. maddesi uygulanır. Buna göre fiil suç oluşturmazsa 500 TL den 4000 TL ye kadar para cezası verilir. Şayet suç oluşturursa Türk Ceza Kanunu'na göre işlem yapılması için mahkemeye sevk edilir.
155-Vahidi fiyatla orman işinde çalıştım ancak sigortam yatırılmamıştır, nedeni nedir?Vahidi fiyatla yapılan orman işleri, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu' nun 6. maddesinin (ı) bendi gereğince sigortalı sayılmamaktadırlar. Bu nedenle adınıza sigorta primi yatırılmamıştır. 
156-Tomruk neye denir?Kabuksuz orta çapı en az 21 cm, boyu 1,50 metre ve daha uzun olan yuvarlak oduna tomruk denir. 
157-Tomruklama neye denir?Ağaç devrildikten sonra, gövde boyunca bütün dal, ur ve şişkinliklerden temizlenmesi, kabukların soyulması ve istenilen boylara bölünmesi işlemidir. Meşe, Kayın, Gürgen gibi sert (yapraklı) ağaçların kabukları soyulmaz. 
158-Ster nedir? Bir ster kaç Kg gelir?Uzunluğu ve genişliği 1.0 m. yüksekliği 1.10 m. olan odun istifine 1 ster denir.Ağaç türüne, istifin dizilişine, kesimden sonra geçen süreye bağlı olarak 250-500 Kg. arasında değişir. Standart bir ağırlığı yoktur.   
159-Yumuşak kereste, sert kereste ne demektir?Çam, göknar, ladin, sedir, ardıç gibi genellikle iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen keresteler yumuşak kereste; kayın, meşe, gürgen, dışbudak, akçaağaç, çınar gibi yapraklı ağaçlardan elde edilen keresteler ise sert kereste olarak nitelenirler. Kavak ve ıhlamur yapraklı olmasına rağmen keresteleri yumuşaktır. 
160-Orman ürünleri nasıl pazarlanır?Orman ürünlerinin satışında açık artırma esastır. Ancak şartları varsa pazarlıkla veya tahsisen de satış yapılabilmektedir.
161-Açık artırmalı orman emvali satışlarına herkes katılabilir mi?Tomruk, direk, sanayi odunu, lif-yonga, kâğıtlık odun v.b. satışı ihalelerine sadece bu ürünlerle iştigal edenler katılabilirler.
162-Yakacak odun ve diğer orman ürünü ihalelerine herkes katılabilir mi?Evet, gerçek ve tüzel herkes yakacak odun ihalelerine katılabilir.
163-Hangi kooperatifler orman ürünü ihalesine katılabilir?Yapı kooperatifleri orman emvali ihalelerine katılabilirler.
164-Orman köylüsüyüm dikili satış nedir? Alabilir miyim?Dikili satış, ormanda kesilmek üzere işaretlenmiş ağaçların ormanda dikili vaziyetteki haliyle satılmasıdır. Satın alan, ağaçları istediği boyutta kesip değerlendirebilir. Orman köylüleri de işgüçleriyle orantılı olarak dikili satış alabilirler. İşgücünden kasıt kendisi ve bakmakta olduğu aile efradı ile hayvan ve makine gücüdür.
165-Odun dışı ürünler ve istihsal artıkları satılır mı? Fiyatı ne kadardır?Tali (odun dışı) orman ürünleri (bazı ürünler hariç) ve istihsal artıkları çok düşük bir bedelle öncelikle Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatiflerine, orman köylülerine sonra diğer kişilere kendileri tarafından toplanmak kaydı ile yerinde satılır.
166-Orman köy ve kasabaları ile burada yaşayanların orman ürünlerinden faydalanmada ayrıcalıkları var mıdır? Sınırları içerisinde verimli devlet ormanı bulunan köyler ile nüfusu 2000 den aşağı olan kasabalar halkının yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar, kümes için kullanacakları orman ürünü ile yakacak odunları sınırları içerisinde bulunan ormanın durumuna bağlı olarak piyasa fiyatlarına göre çok düşük bedelle kendilerine verilir. Bu emvallere zati ihtiyaç denilmektedir.Ayrıca köyün okul, camii, köy konağı ve köprü gibi ortak ihtiyaçları da aynı şekilde karşılanır. Bu emvallere de müşterek ihtiyaç denilmektedir.
167-Zati ihtiyaç emvale haciz konabilir mi?Zati ihtiyaçlar ile müşterek ihtiyaçlara ve bunların enkazına, Orman Kanunu'nun 31-33. maddeleri gereğince haciz konulamaz. 
168-Köyde yangın, deprem, sel, heyelan, çığ gibi felaketlere uğrayanlardan muhtaç olanlara orman emvali yardımı yapılır mı?Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde oturmak şartı ile köylerde meydana gelen felaketlerde muhtaç olanlara bir defaya mahsus olmak üzere ev, ahır, ambar, samanlık ihtiyaçları için çok düşük bedelle yapacak emval verilir.
169-Çiftçilikle iştigal ediyorum. Ahır, kümes, sera ve arı kovanı yapımı için tahsisli orman emvali alabilir miyim?Bu işlerle iştigal ettiğinize dair tarım il - ilçe müdürlüklerinden veya ziraat odalarından belgeniz varsa, tarım müdürlüklerince tasdik edilmiş kereste metrajına göre 40 m³'e kadar orman emvali satışı yaptırabilirsiniz. 
170-Konut veya işyeri yapı kooperatifimiz var doğramalar için tahsisli tomruk alabilir miyiz?Evet, inşaat ruhsatı alınmış işyeri ve konut kooperatifi inşaatları için tasdikli keşif evrakına dayalı olarak tahsisli orman emvali satışı yaptırabilirsiniz.

İlçe Orman İşletme Müdürlüğü İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Reviewed by Bozkır Dernekleri on Ekim 31, 2020 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.