İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

İLÇE YAZI İŞERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANI
     YAZI İŞLERİ BÜROSU
1.    Evrak havale ve dağıtımı
2.    Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,
3.    Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri.
4.    Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet)
5.    Vakıflara İlişkiler
6.    Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri.
7.    Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri.
8.    Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma.
9.    Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler.
10.  Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri
11.  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri
12.  Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri
13.  Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur.
14.  Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi
15.  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri.
16.  Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler.
17.  İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.
DERNEKLER BÜROSU
1.       Derneklerle ilgili işlemler.
İDARE KURULU BÜROSU
1.    İl İdare Kurulu karar ve işlemleri (Yeşilkart, Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb.)
2.    Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler.
3.    İdare Kurulu nüfus ve askerlik para cezaları.
4.    İmar iş ve işlemler
5.    Disiplin kurulu karar iş ve işlemler.
6.    1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar.
7.    Görevden uzaklaştırma işlemleri.
8.    Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar.
9.    Muhtaçlık ve bakım belgeleri.
10.  Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri.
11.  Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler.
12.    Askerliğe karar verme işleri.
13.    Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme.
  MAHALLİ İDARELER BÜROSU
1.    Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili vesayet iş ve işlemleri.
2.    Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
3.    Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
4.    Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
5.    Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
6.    Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri.
7.    Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.
  ÖZEL KALEM BÜROSU
1.    Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar.
2.    Protokol, ağırlama ve kabuller
3.    Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama
4.    Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler.
5.    Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler.
6.    Sıkı yönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri
7.    İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil)
8.    Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler)
9.    Mülakatlar (Sınır il ve ilçelerinde)
    PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU
1.    Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması.
2.    Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması.
3.    İl programı hazırlanması ve uygulanması.
4.    Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler.
5.    Genel durum raporları.
6.    İl koordinasyon Kurulu çalışmaları.
7.    İdare şube başkanları toplantıları.
8.    Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim.
    SİVİL SAVUNMA BÜROSU
1.    Sivil Savunma ile ilgili yazışmalar ve planlar.
2.    Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Komisyonu


Kurum Adı
Telefon-Faks
Adresi
Web Adresi
E-posta
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
0332 426 19 99
0332 426 27 69
Demirasaf Mah. Demirasaf Cad. Bozkır Hükümet Konağı  Bozkır / KONYA
http://bozkir.gov.tr
bozkir@icisleri.gov.tr 


İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Reviewed by Bozkır Dernekleri on Ekim 31, 2020 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.