Kamu Hizmet Standartları

S.NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlarımca Önlenmesi  Yolları
-Matbu Dilekçe
- Kira kontratı
- Tapu Belgesi 
15 Gün
2634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici,Apartman Görevlisi,Bekçi) Tahliye işlemi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği.
3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/yönetmen kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kururu kararı.
4- İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiye gönderilen ihtarname.
5- İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılığında veya güvence altına alındığına  dair belge örneği.
1 Ay
3Lokal (İçkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği.
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği,kiralık ise kıra kontratının örneği.
3-Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında masken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği,mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği,iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği.
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi,bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinde alınacak lokal olarak kullanılmasında  sakın olmadığına dair belge.
30 Gün
4Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
-Sözleşme vb.
6 Ay
5Ticari amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1-Matbu Dilekçe
2-İşyeri açma ve Çalışma ruhsatının aslı ya da belediyeden onaylı bir örneği.
3-Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin/ Sorumlu müdürün nüfus cüzdan fotokopisi.
5-Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit İP sözleşmesi.
6-TİB  onaylı filtre programı.
2 Gün
6"Apostille" tasdik şerhiİdari nitelikteki belgelerin tasdikine İlçemiz sınırları içerisinden bulunan resmi ve özel okullar,Üniversiteler,Bozkır Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.Aynı Gün
7İnsan Hakları İhlalleri BaşvurusuDilekçe.30 Gün
8Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanması
Müracaat Gerçek kişi tarafından Yapılmışsa;
1. Adı Soyadı ve imzası.
2. Oturma ve İş adresi.
3. Elektronik ortamda yapılan bir başvuru ise T.C. Kimlik Numarası.
4. Cevap istenilen adres.
15 Gün
94483 sayılı Kanuna göre gelen ihbar veya şikayet dilekçeleri.
Dilekçe sahibinin doğru ad, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması.
30+15 Gün
102860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yardım toplama izinleri
1-Başvuru dilekçesi.
2-Nüfus cüzdan fotokopisi.
3- Savcılık belgesi.
4- 2'şer adet resim.
5- Karar fotokopisi.
1 Ay
11Yurt Dışı Bakım Belgesi1-Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu ( Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuş Muhtar Onaylı)15 Dakika
        Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
     
      
İLK MÜRACAAT YERİİKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İSİM
UNVANYazı İşleri MüdürüKaymakam
ADRESBozkır KaymakamlığıBozkır Kaymakamlığı
TEL0332 426 19 99 0332 426 19 99
FAX0332 426 27 690332 426 27 69
E-POSTA
   
     
  

Kamu Hizmet Standartları Kamu Hizmet Standartları Reviewed by Bozkır Dernekleri on Ekim 31, 2020 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.