Mal Müdürlüğü

Kurum Adı
Telefon-Faks
Adresi
Web Adresi
E-posta
Mal Müdürlüğü
0332 426 30 30
0332 426 11 00
Demirasaf Mah. Demirasaf Cad. Bozkır Hükümet Konağı Kat:2 Bozkır / KONYA

BOZKIR MAL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebe Servisi

Genel bütçeli idarelerin bütçede öngörülen tüm harcamaların kontrol, takip ve ödemesini yapmak. Ödemelere, tahsilatlara ve diğer işlemlere ilişkin ay sonu ve yıl sonu işlemlerini çıkartarak yönetim dönemi hesaplarını Sayıştay’a göndermek, Taşınır Mallarla işlemleri takip etmek ve yıl sonunda Taşınır Mal Cetvellerini Sayıştay’a göndermek, 2022 sayılı Kanuna göre gelen başvuruları takip etmek. 

Milli Emlak Servisi

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yürütmek, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacında kullanılmayanların tahsislerini kaldırmak, Saymanlığa intikal eden taşınır malların satış işlemlerini yapmak, Kamu konutları ile ilgili işlemleri yürütmek. Taşınır ve taşınmaz malların kayıtlarını tutmak. 

Muhakemat Servisi

Hazinenin hak ve alacağının korunması için Hazine davalarını açmak, takip etmek ve sonuçlandırmak. 

Gelir Servisi
Gelir servisi, motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, vergiye tabi gerçek ve tüzel kişiler işlemlerini takip etmektedir. 


İLETİŞİM
AdresDemirasaf Mah. Hükümet Konağı Kat:2 Bozkır/KONYA
Telefon0 (332) 426 11 59 - 0 (332) 426 16 74 - 0 (332) 426 30 30
Faks0 (332) 426 11 00
Web-
E-postasym42103@muhasebat.gov.tr

Mal Müdürlüğü Mal Müdürlüğü Reviewed by Bozkır Dernekleri on Ekim 31, 2020 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.